0903 613 813

Hotline bán hàng

Mua hàng

Thời gian 7:30 - 22:00

TIvi là một thiết bị gia dụng, thiết bị điện gia dụng. Từ Tivi (đọc theo tiếng Anh, TV viết tắt từ television) là một từ ghép, kết hợp từ tiếng Hy Lạp và tiếng Latinh. "Tele", tiếng Hy Lạp, có nghĩa là "xa"; trong khi từ "vision", từ tiếng Latinh visio, có nghĩa là "nhìn" hay "thấy". Tiếng Anh viết tắt thành TV và đọc là tivi. Vô tuyến truyền hình là một từ Hán Việt kết hợp từ vô tuyến có nghĩa là không dây và truyền hình, có nghĩa là chuyển tải dữ liệu hình ảnh bằng sóng vô tuyến.

Siêu thị hàng sỉ tìm những nguồn hàng giá tốt mang đến người dùng!